กลับสู่ด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

            บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จมาตรฐานอุตสาหกรรม มีเครือข่ายโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เป็นบริษัทคนไทย  ซึ่งดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล   และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งด้านสินค้า บริการ  และกระบวนการทำงาน   เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

            เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเมื่อเดือนมกราคม 2556 ภายใต้ข้อตกลงระหว่าง บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด และ บริษัท บอรอล คอนกรีต และหินทราย จำกัด ในการเข้าถือสิทธิ์ในธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ ของ บริษัท บอรอล คอนกรีต และหินทราย จำกัด ทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2535 และจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นครั้งนี้ได้นำมาซึ่งประสบการณ์ ความชำนาญ ความก้าวหน้า และความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์

Copyright © 2024 Qmix Supply Limited created with IT QMIX webmaster. Rights Reserved.