กลับสู่ด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงงานสาขาลพบุรี

128/2 หมู่ 2 ต. นิคมสร้างตนเอง อ. เมือง จ. ลพบุรี
โทร 0 3661 5600 ถึง 1 แฟกซ์ 0 3661 5602
สำนักงานใหญ่ โทร 0 2022 7800 แฟกซ์ 0 2022 7801 ศูนย์บริการลูกค้า โทร 0 2022 7888

โรงงานสาขาโรจนะ

เฟส 7 39 หมู่1 ต.บ้านช้าง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โทร 0 3574 6992 แฟกซ์ 0 3574 6992
สำนักงานใหญ่ โทร 0 2022 7888 แฟกซ์ 0 2022 7801 ศูนย์บริการลูกค้า โทร 0 2022 7888

 โรงงานสาขาอยุธยา2

34/3 หมู่ 5 ต. พระนอน อ. นครหลวง จ .นครศรีอยุธยา 13260
โทร 0 3536 0732 แฟกซ์ 0 3536 0733
สำนักงานใหญ่ โทร 0 2022 7800 แฟกซ์ 0 2022 7801 ศูนย์บริการลูกค้าโทร 0 2022 7888

โรงงานอยุธยา1

1/10 หมู่ 4 ต. คลองสะแก อ. นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา
โทร 0 3571 6279 แฟกซ์ 0 3571 6283
สำนักงานใหญ่ โทร 0 2022 7800 แฟกซ์ 0 2022 7801 ศูนย์บริการลูกค้า โทร 0 2022 7888

Copyright © 2024 Qmix Supply Limited created with IT QMIX webmaster. Rights Reserved.