กลับสู่ด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงงานสาขาหาดใหญ่

215 หมู่ 9 ถ.สายเอเชีย 43 ต. บ้านพรุ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
โทร 0 7443 9630-1 แฟกซ์ 0 7420 9260
สำนักงานใหญ่ โทร 0 2022 7800 แฟกซ์ 0 2022 7801 ศูนย์บริการลูกค้า 0 2022 7888

โรงงานสาขาสะเดา

135 หมู่ที่ 5 ถนนกาญจนวนิช ต.สำนักขาม อ. สะเดา จ. สงขลา 90120
โทร . 0 7443 4228 แฟกซ์ 0 7443 4230
สำนักงานใหญ่ โทร 0 2022 7800 แฟกซ์ 0 2022 7801 ศูนย์บริการลูกค้า โทร 0 2022 7888

โรงงานสาขาจะนะ

133 หมู่ 5 ถ.สายเอเชีย ต. บ้านนา อ. จะนะ จ. สงขลา
โทร 0 7420 7661 แฟกซ์ 0 7420 7660
สำนักงานใหญ่ โทร. 0 2022 7800 แฟกซ์ 0 2022 7801 ศูนย์บริการลูกค้า โทร 0 2022 7888

โรงงานสาขาตรัง

64/6 หมู่ 10 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร 0 7522 5461-2 แฟกซ์ 0 7522 5467
สำนักงานใหญ่ โทร. 0 2022 7800 แฟกซ์. 0 2022 7801 ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 0 2022 7888

โรงงานสาขาภูเก็ตรัษฎา

เลขที่150/3 หมู่ 5 ต.รัษฎา  อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร 08 1599 2791
สำนักงานใหญ่ โทร. 0 2022 7800 แฟกซ์. 0 2022 7801 ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 0 2022 7888

Copyright © 2024 Qmix Supply Limited created with IT QMIX webmaster. Rights Reserved.