กลับสู่ด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงงานสาขาโคราช

105 ม.15 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 30000

โทร 0 4420 7323 แฟกซ์ 0 4420 7322

สำนักงานใหญ่ โทร 0 2022 7800 แฟกซ์ 0 2022 7801 ศูนย์บริการลูกค้า โทร 0 2022 7888

โรงงานขอนแก่น

เลขที่ 332 หมู่ 12 ต. ศิลา อ. เมือง จ. ขอนแก่น
โทร 0 4324 2058 แฟกซ์ 0 4324 1013
สำนักงานใหญ่ โทร 0 2022 7800 แฟกซ์ 0 2022 7801 ศูนย์บริการลูกค้า โทร 0 2022 7888

โรงงานสาขาอุบลราชธานี

เลขที่ 133 หมู่ 4 ถ. สายเลี่ยงเมือง อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190
โทร 0 4526 8601 แฟกซ์ 0 4526 8602
สำนักงานใหญ่ โทร 0 2022 7800 แฟกซ์ 0 2022 7801 ศูนย์บริการลูกค้า โทร 0 2022 7888

Copyright © 2024 Qmix Supply Limited created with IT QMIX webmaster. Rights Reserved.