กลับสู่ด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงงานสาขาพิษณุโลก

เลขที่ 281/1 ม. 1 ถ.เลี่ยงเมือง ต. บ้านกร่าง อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
โทร 08 1595 3106
สำนักงานใหญ่ โทร 0 2022 7800 แฟกซ์ 0 2022 7801 ศูนย์บริการลูกค้า 0 2022 7888

โรงงานสาขาลำพูน

เลขที่ 30 หมู่ที่ 13 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทร 053-581028
สำนักงานใหญ่ โทร.0 2022 7800 แฟกซ์ .0 2022 7801 ศูนย์บริการลูกค้าโทร. 0 2022 7888

โรงงานสาขาเชียงใหม่สารภี

เลขที่ 125-6 หมู่ 1 ต. ชมภู อ. สารภี จ. เชียงใหม่
โทร 0 5396 3227 แฟกซ์ 0 5302 1176
สำนักงานใหญ่ โทร 0 2022 7800 แฟกซ์ 0 2022 7801 ศูนย์บริการลูกค้า โทร 0 2022-7888

โรงงานสาขาหางดง

เลขที่ 207 หมู่ 5 ถ. เชียงใหม่-ฮอด ต. หางดง อ. หางดง จ. เชียงใหม่
โทร 0 5342 7471 แฟกซ์ 0 5342 7471
สำนักงานใหญ่ โทร. 0 2022 7800 แฟกซ์. 0 2022 7801 ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 0 2022 7888

Copyright © 2024 Qmix Supply Limited created with IT QMIX webmaster. Rights Reserved.