กลับสู่ด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ทีมงานบริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้คอนกรีตเบื้องต้นให้กับ บริษัท คอนสตรัคชั่นโปรส์ จำกัด

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา

ทีมงานบริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้คอนกรีตเบื้องต้นให้กับ บริษัท แซคกรีต จำกัด

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา

ทีมงานบริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้คอนกรีตเบื้องต้นให้กับ บริษัท เฉลียวการช่างและค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา

ทีมงานบริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้คอนกรีตเบื้องต้นให้กับ บริษัท ทองธวัช ฮาร์ดแวร์ จำกัด

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา

ทีมงานบริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้คอนกรีตเบื้องต้นให้กับ บริษัท อโนวา คอนสตรัคชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

Copyright © 2024 Qmix Supply Limited created with IT QMIX webmaster. Rights Reserved.