กลับสู่ด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงงานสาขาหางดง

เลขที่ 207 หมู่ 5 ถ. เชียงใหม่-ฮอด ต. หางดง อ. หางดง จ. เชียงใหม่
โทร 0 5342 7471 แฟกซ์ 0 5342 7471
สำนักงานใหญ่ โทร. 0 2022 7800 แฟกซ์. 0 2022 7801 ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 0 2022 7888

Copyright © 2019 Qmix Supply Limited created with IT QMIX webmaster. Rights Reserved.