โรงงานพระราม 9

เลขที่ 789/3 ซ. พระราม 9 แยก 21 ถ. พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 10310

โทร.0 2318 4802, 0 2318 4803 แฟกซ์ 0 2318 4801 

สำนักงานใหญ่ โทร 0 2022 7800 แฟกซ์ 0 2022 7801 ศูนย์บริการลูกค้า โทร 0 2022 7888