โรงงานสาขาพระราม 2

ถ.บางขุนเทียนชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
โทร 0 2892 1144, 0 2892 1166 แฟกซ์ 0 2892 1155
สำนักงานใหญ่ โทร 0 2022 7800 แฟกซ์ 0 202 7801 ศูนย์บริการลูกค้า โทร 0 2022 7888