โรงงานรังสิต

14/17 หมู่ 10 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี
โทร 08 1421 0565  
สำนักงานใหญ่ โทร 0 2022 7800 แฟกซ์ 0 2022 7801 ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 0 2022 7888