โงงานสาขาบางปลา

67/1 หมู่ที่ 7 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โทร 08 5918 2109
สำนักงานใหญ่ โทร. 0 2022 7800 แฟกซ์. 0 2022 7801 ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 0 2022 7888