เนื่องในโอกาสครบรอบ1ปีของบริษัทและวันขึ้นปีใหม่ทางบริษัทได้จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิ

ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร พีบี ทาวเวอร์