วันที่ 3 สิงหาคม 2557 ทีมงานบริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ร่วมงานเปิดตัวโครงการ Kitt Plaza

ของบริษัท มหาชัย ซีเมนต์ แอนด์ สตีล จำกัด ขอบคุณลูกค้าคนสำคัญที่ไว้วางใจใช้ QMix มาโดยตลอด