ทีมงานบริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้คอนกรีตเบื้องต้นให้กับ บริษัท คอนสตรัคชั่นโปรส์ จำกัด

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา