ทีมงานบริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้คอนกรีตเบื้องต้นให้กับ บริษัท แซคกรีต จำกัด

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา