ทีมงานบริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้คอนกรีตเบื้องต้นให้กับ บริษัท เฉลียวการช่างและค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา