ทีมงานบริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้คอนกรีตเบื้องต้นให้กับ บริษัท ทองธวัช ฮาร์ดแวร์ จำกัด

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา