ทีมงานบริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้คอนกรีตเบื้องต้นให้กับ บริษัท อโนวา คอนสตรัคชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา