ทีมงานบริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้คอนกรีตเบื้องต้นให้กับ บริษัท อิน-ฟา เทรดดิ้ง จำกัด

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา