ทีมงานบริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้คอนกรีตเบื้องต้นให้กับ บริษัท ศรีบุญมา โฮมแคร์ จำกัด

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา